Nie otrzymałam/em potwierdzenia wysłania aplikacji (otrzymałam/em błędne potwierdzenie)