Treść ogłoszenia jest niezgodna z prawem, dyskryminująca lub nieprawdziwa